O nás

Jsme samosprávným, nezávislým a dobrovolným spolkem sdružujícím osoby za účelem uspokojování jejich potřeb a prosazování jejich společných zájmů zejména v oblasti sportu, turistiky a dalších sportovně pohybových aktivit. Spolek vznikl transformací původní TJ Tatran Třemošná, založené 1.6.1990.

Spolek má 6 oddílů:
     -  fotbal
     -  házená
     -  hokejbal
     -  sport provšechny
     -  tenis
     -  turistika

 

Činnost spolku se řídí stanovy.

Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem spolku mezi zasedáními valné hromady je výkonný výbor.
Statutárním orgánem spolku je předseda.

 

Výkonný výbor
Funkce Jméno a příjmení E-mail     Telefon
Předseda Václav Toman    
Hospodář Pavel Malý    
Člen výkonného výboru David Hofírek    
Člen výkonného výboru Zdeněk Holický    
Člen výkonného výboru Petr Kule    
Člen výkonného výboru Jan Kunesch    
Člen výkonného výboru Milan Toman