O nás

Jsme samosprávným, nezávislým a dobrovolným spolkem sdružujícím osoby za účelem uspokojování jejich potřeb a prosazování jejich společných zájmů zejména v oblasti sportu, turistiky a dalších sportovně pohybových aktivit. Spolek vznikl transformací původní TJ Tatran Třemošná, založené 1.6.1990.

Spolek má 7 oddílů:
     -  fotbal
     -  házená
     -  hokejbal
     -  sport provšechny
     -  tenis
     -  turistika

 

 

Činnost spolku se řídí stanovy.

 

Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem spolku mezi zasedáními valné hromady je výkonný výbor.
Statutárním orgánem spolku je předseda.

 

Výkonný výbor

Funkce

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Předseda

Václav Toman

tomanvasa@volny.cz

602 219 670

Člen výkonného výboru

Ivo Frank

frank@spseplzen.cz

728 650 755

Člen výkonného výboru

David Hofírek

david.hofirek@seznam.cz

731 157 657

Člen výkonného výboru

Petr Kule

petrkule@volny.cz

724 088 292

Člen výkonného výboru

Jan Kunesch

kuneschjan@seznam.cz

723 818 898

Člen výkonného výboru

Milan Toman

milan.toman@hotmail.com

602 170 115